Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 20-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động quanh đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, trong khi stochastic cố gắng đạt được động lượng tích cực, chờ tiếp tục xu hướng tăng chính nhắm mục tiêu chủ yếu vào các khu vực 47,60, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 44,40 để tiếp tục đề xuất tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá