Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 20-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ buổi sáng, để nằm trong cờ hiệu tăng xuất hiện trên biểu đồ và chúng tôi vẫn chờ đợi để phá vỡ 43,05 để xác nhận sự phục hồi hướng tới trạm tích cực tiếp theo của chúng tôi tại 45,00, lưu ý rằng giữ ở trên 41,05 rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng