Giá dầu thô cố gắng tích cực - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp giao dịch tích cực bình tĩnh ngày hôm qua và đã cố gắng vượt qua mức 40,41, nhưng nó không đủ động lực tích cực để tiếp tục tăng, điều này khiến chúng tôi tiếp tục với sự trung lập cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, mà chúng tôi sẽ nhận được thông qua xác nhận vượt qua mức đã đề cập hoặc phá vỡ mức hỗ trợ tăng lên 39,25.

Lưu ý rằng vi phạm mức kháng cự được đề cập sẽ dẫn đến giá để đạt được mức tăng thêm và truy cập vào 43,05 khu vực ban đầu, trong khi phá vỡ sự hỗ trợ sẽ nhấn vào mức giá phải chịu cơ sở trong ngày bắt đầu từ 36.10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập