Cập nhật giữa trưa cho Silver 20-08-2020


Economy analysis


Giá bạc quay trở lại giảm và cố gắng phá vỡ 26,90 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực cho ngày hôm nay, vì việc phá vỡ nó sẽ đẩy giá giảm xuống 25,06 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng, trong khi giá cần củng cố trên mức 26,90 để tiếp tục đà tăng giá mà mục tiêu chính đầu tiên của nó nằm ở mức 29,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,40 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng