Cập nhật giữa trưa cho Vàng 20-08-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực mới tấn công mức 1934,86, điều này thúc giục sự thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ buộc giá đạt được mức giảm bổ sung mà mục tiêu là 1901,80 khu vực ban đầu, trong khi giá cần phải củng cố trên 1934,86 để tiếp tục xu hướng tăng chính mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1967.90 và kéo dài đến 2008.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 2000,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng