Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 20-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giữ sự ổn định của nó dưới ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của đường hỗ trợ của kênh tăng giá, để giữ cho kịch bản tiêu cực hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi nằm ở mức 1.2945, đồng thời đạt được nó yêu cầu giữ dưới mức 1.3150.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3170.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm