Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 20-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định tại đường hỗ trợ của kênh tăng giá và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong ngày hôm nay, vì việc phá vỡ nó sẽ khiến giá bị ảnh hưởng nhiều hơn lỗ và hướng tới các khu vực 1.1710 ban đầu, trong khi chúng tôi đang chờ kích hoạt tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp để thúc đẩy giá hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 1.2070.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng