EURJPY xác nhận tiêu cực tạm thời - Phân tích - 20-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã xác nhận tình cảm của mình bằng sự thống trị của xu hướng giảm điều chỉnh bằng cách cung cấp mức đóng cửa tiêu cực mới dưới ngưỡng cản 126,70, tiếp cận mục tiêu tiêu cực đầu tiên tại 124,90.

Stochastic liên tục cố gắng cung cấp động lượng tiêu cực bằng cách dao động dưới mức 50 sẽ buộc giá hình thành nhiều giao dịch tiêu cực hơn, hướng tới mức 124,30, tiếp theo là chạm đến đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 123,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 126,00 đến 124,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm