GBPJPY không xác nhận được vi phạm - Phân tích - 20-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã không thể xác nhận việc vi phạm rào cản 139,65, để ý rằng việc cung cấp mức đóng cửa âm bên dưới nó, buộc giá hình thành mức phục hồi tiêu cực bằng cách đạt tới 138,65, trong khi sự ổn định thường xuyên dưới ngưỡng này có thể buộc nó phải chịu nhiều lỗ hơn trong thời gian tới để tiến tới mức 137,70, tiếp theo là đạt mức điều chỉnh Fibonacci 50% ở 136,60.

Mặt khác, tăng lên trên ngưỡng cản và giữ ở trên nó sẽ đẩy giá trở lại theo dõi tăng giá, để quản lý để ghi lại nhiều mục tiêu bổ sung bằng cách tiến tới 140,80, tiếp theo là cố gắng đạt đến trạm chính thứ hai ở mức 142,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 139,60 và 137,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm