Bạch kim tìm kiếm động lực - Phân tích - 20-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim quay trở lại dao động dưới mức 980,00, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhận thấy hình thành sóng tiêu cực tạm thời và tiếp cận mức hỗ trợ ban đầu tại 915,00.

Sự dao động liên tục trên hỗ trợ hiện tại cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập thêm động lực tích cực để xác nhận sự thống trị của xu hướng tăng giá với mục tiêu là 1040,00, tiếp theo là 1105,00 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong phạm vi tăng