Giá đồng đang chờ xác nhận vi phạm - Phân tích - 20-8-2020


Economy analysis


Giá đồng vẫn đang chờ xác nhận việc phá vỡ rào cản tâm lý 3,0000 để củng cố sự tiếp tục của sự tích cực có thể nhắm mục tiêu 3,1200, sau đó là 3,3000.

Lưu ý rằng sự dao động liên tục dưới rào cản hiện tại có thể buộc giá phải trì hoãn cuộc tấn công tăng giá để bắt đầu hình thành một số dao động tiêu cực điều chỉnh để tiến về mức 2.8500 trước khi ghi nhận bất kỳ mục tiêu tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là trong khoảng 2,9000 đến 3,1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng