Giá bạc đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 18,38 và ổn định gần nó, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá vi phạm mức này và xác nhận tăng về phía trạm tiếp theo của chúng tôi đạt 18,93.

< p>

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý việc phá vỡ 17,85 sẽ ngăn chặn mức tăng được đề xuất và nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh giảm trong ngày nhằm kiểm tra 17,40 khu vực và có thể mở rộng đến 16,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,00 và kháng cự 18,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish