Giá dầu Brent quanh đường trung bình động - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục dao động đi ngang và theo dõi chặt chẽ, giải quyết xung quanh đường EMA50, di chuyển bên trong kênh tăng giá trong ngày mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi dựa vào đường hỗ trợ của kênh này để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên Cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 47,60.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 44,40 và giữ ở dưới nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá