Giá dầu thô đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục nỗ lực xuyên thủng mức 43,05 nhưng nó tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc ở đó, chờ đợi động cơ tích cực hỗ trợ để đẩy giá xác nhận mức phá vỡ và mở đường phục hồi hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi là 45,00.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục duy trì mức giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục sóng tăng đòi hỏi giữ trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng