Giá bạc kiểm tra cơ sở hỗ trợ - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tấn công hỗ trợ quan trọng 26,90, lưu ý rằng giá bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng tăng giá để cố gắng di chuyển khỏi mức này, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực xuất hiện thông qua stochastic, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 29,80.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định trên 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,40 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng