Giá vàng lỗ mạnh - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Giá vàng hôm qua giảm mạnh để phá vỡ mức 1967.90 và chạm trực tiếp mức 1934,86, tạo thành cơ sở hỗ trợ vững chắc so với giá, lưu ý rằng giá bắt đầu ngày hôm nay tích cực di chuyển khỏi mức hỗ trợ đã đề cập, cho thấy giá đang ở trên cách để bắt đầu làn sóng tăng giá và bù đắp những tổn thất mà nó phải chịu trong các phiên trước.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi sự tích cực của ngẫu nhiên, lưu ý rằng mục tiêu bắt đầu ở mức 1967,90 và kéo dài đến năm 2008.80, trong khi việc phá vỡ 1934,86 thể hiện chìa khóa để chịu thêm khoản lỗ lên tới 1901,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 2000,00 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng