USDCAD kiểm tra mức độ kháng cự - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên đối với động lượng dương và đi vào vùng quá mua, trong khi đường EMA50 hình thành áp lực tiêu cực liên tục đối với giá.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lấy mục tiêu 1.3112 làm trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc giữ dưới 1.3260 là quan trọng để tiếp tục tổng quan tiêu cực .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 1.3140 đến kháng cự 1.3280.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá