USDJPY đạt được mức tăng rõ ràng - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY không thể phá vỡ mức 105,20 vào ngày hôm qua, để phục hồi nhanh chóng và tiếp cận kiểm tra mức kháng cự chính 106,44, nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu mua quá mức lớn hiện tại, điều này khiến chúng tôi đề xuất chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới và mục tiêu bắt đầu bằng cách kiểm tra 105,20.

Do đó, kịch bản giảm giá tổng thể sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá phục hồi để vượt qua mức 105,20 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,30 và kháng cự 106,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tổng thể