GBPUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phá vỡ đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ rõ ràng và nằm bên dưới nó, điều này mở ra cách để đạt được mức giảm dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, để hướng tới kiểm tra tiềm năng đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 1.2945.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3150 sẽ ngăn chặn áp lực tiêu cực hiện tại và dẫn giá lấy lại xu hướng tăng chính.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3170.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm