EURUSD đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã giao dịch với mức tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua để đạt đến đường hỗ trợ của kênh tăng giá ngay bây giờ, cùng với việc chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua ngẫu nhiên, nhận thấy rằng đường EMA50 cố gắng bảo vệ giá khỏi bị thua lỗ nhiều hơn.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để phục hồi theo chiều hướng tăng giá và tiếp tục xu hướng tăng giá chính, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó mở rộng đến 1.2070, trong khi phá vỡ 1.1825 đại diện cho chìa khóa để mở rộng sóng giảm để nhắm mục tiêu các mức tiêu cực bổ sung bắt đầu ở mức 1.1710 và mở rộng lên 1.1645.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng