Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 19-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tích cực để bắt đầu nỗ lực mới để vi phạm 43,05, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu 45,00 là trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ ở trên 41,05 để tiếp tục tăng dự kiến.