Phân tích cuối ngày cho Vàng 19-08-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với mức độ tiêu cực mạnh sẽ tấn công mức 1967.90, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì đóng nến hàng ngày dưới mức này sẽ đẩy giá giảm nhiều hơn và chạm mức 1934,86 và có thể kéo dài đến 1901,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tiếp tục xu hướng tăng chính.