Giá vàng trở lại kênh tăng giá trong ngày - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để quay trở lại kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, điều này hỗ trợ thêm cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, chờ đợi nhiều lợi nhuận hơn để truy cập 1800.00 theo sau là các mức 1850,00 đại diện cho các mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá, vì nó mang giá từ bên dưới, lưu ý rằng việc tiếp tục tăng dự kiến yêu cầu giữ mức trên 1770,00 và mức quan trọng nhất trên 1756,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1770,00 và kháng cự 1810,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish