Giá dầu Brent trong vòng theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động theo dõi chặt chẽ từ hôm qua, bình tĩnh bò về ngưỡng kháng cự quan trọng 41.76, đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh hỗ trợ 40,40 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây, giá cần vi phạm một trong những

Lưu ý rằng việc vượt qua ngưỡng kháng cự sẽ dẫn đến giá để đạt được mức tăng thêm bắt đầu bằng cách kiểm tra 43,38 khu vực ban đầu , trong khi phá vỡ sự hỗ trợ sẽ đẩy giá hướng về 37,86 chủ yếu trước bất kỳ nỗ lực mới nào để tiếp tục xu hướng tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 40,00 hỗ trợ và Kháng cự 43,38.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập